Back to Top

Neuadd Goffa CaerwedrosMantell Siôn Cwilt


headerfacebook
 
 
 
 

Neuadd Goffa Caerwedros


Croeso i wefan Neuadd Goffa Caerwedros.


Lleolir y neuadd yng nghalon Bro Siôn Cwilt yng Ngheredigion. Agorwyd y neuadd ar ei newydd wedd ym Medi 2013, gan ddarparu:

• ystafell fawr aml-bwrpas

• cegin gyda chyfarpar cyfoes

• byrddau a chadeiriau cyfforddus

• cyfarpar amlgyfrwng ar gyfer perfformiadau a chyflwyniadau

• cyfleusterau i bobl anabl


Os ydych yn chwilio am leoliad i’ch gweithgaredd neu fan cwrdd i’ch clwb neu fudiad, cysylltwch â ni.

Gallwch ffonio Ysgrifennydd y Neuadd ar: 01545 560255

Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook.

Mae Neuadd Caerwedros yn elusen gofrestredig ac yn cael ei redeg gan bwyllgor gwirfoddol lleol.

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

COVID-19

O ystyried y sefyllfa gyfredol ynghylch yr haint COVID-19, mae Pwyllgor y Neuadd wedi penderfynu na fydd y Neuadd yn debygol o agor tan y daw mwy o eglurdeb am sefyllfa'r pandemig cyfredol, gan eithrio at ddefnydd meddygol neu wasanaethau cyhoeddus eraill. Byddwn yn adolygu'r sefyllfa yn rheolaidd wrth i'r amgylchiadau ddatblygu. Rydym yn cydymdeimlo gyda'n defnyddwyr rheolaidd ond mae'n siwr eich bod yn deall i ni ddod at ein penderfyniad er lles y cyhoedd ac i ddod ag eglurdeb i sefyllfa rhai defnyddwyr cyson. Cadwch yn ddiogel.