Back to Top
 
 
 

COVID-19

Yn dilyn codi rheoliadau COVID mewn mannau cyhoeddus, mae croeso mawr i grwpiau ac unigolion ddefnyddio’r Neuadd heb gyfyngiadau. Fodd bynnag, i gynnal iechyd cyhoeddus, anogir defnyddwyr i ddefnyddio’r diheintydd dwylo, i wisgo mwgwd a chadw pellter rhesymol. Diolch.

 

Neuadd Goffa Caerwedros


Croeso i wefan Neuadd Goffa Caerwedros.


Lleolir y neuadd yng nghalon Bro Siôn Cwilt yng Ngheredigion. Agorwyd y neuadd ar ei newydd wedd ym Medi 2013, gan ddarparu:

 

• ystafell fawr aml-bwrpas

• cegin gyda chyfarpar cyfoes

• byrddau a chadeiriau cyfforddus

• cyfarpar amlgyfrwng ar gyfer perfformiadau a chyflwyniadau

• cyfleusterau i bobl anabl


Os ydych yn chwilio am leoliad i’ch gweithgaredd neu fan cwrdd i’ch clwb neu fudiad, cysylltwch â ni.

Gallwch ffonio Ysgrifennydd y Neuadd ar: 01545 560255

 

Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook.

 

Mae Neuadd Caerwedros yn elusen gofrestredig ac yn cael ei redeg gan bwyllgor gwirfoddol lleol.

 

Neuadd Goffa Caerwedros, Caerwedros, Llandysul, Ceredigion, SA44 6BL