Neuadd Goffa Caerwedros

Mantell Siôn Cwilt

  
  

Prosiect y Garreg Lafar

 

 

"Beth yw byw? Cael neuadd fawr
Rhwng cyfyng furiau"

- Waldo Williams

 
 Carreg Lafar

Yn ystod haf 2013, bu'r cerflunydd enwog Ben Dearnley, yn gweithio ar brosiect y Garreg Lafar, sef cerflun sy'n sefyll o flaen y neuadd newydd.

Noddwyd y garreg gan deulu lleol Croesheddig Newydd, a daethpwyd â'r garreg i lawr o'r gogledd gan Gareth Evans a Ben. Gellir gweld fideo rai o gymeriadau'r fro yn gosod y garreg  yma.

Bu'r neuadd yn ffodus iawn o gael Ben i gyfrannu ei amser a'i ddawn, ag yntau wedi ennill gwobrau am ei waith a wedi creu darluniau o enwogion megis Mark Foster a Oscar Pistorius cyn Gemau Olympaidd 2012.

Ar flaen y garreg mae'r enw 'Caerwedros' wedi ei gerfio mewn ysgrifen celtaidd. Ar y cefn mae cerfiadau o gymeriadau a golygfeydd nodedig Bro Sion Cwilt, megis y smyglwr Sion Cwilt a Sant Tysilio. Gwelir hefyd ddarlniau o ffermwrifanc  yn bugeilio'i ddefaid a'r haul yn machlyd dros gaeau ac arfordir y fro.

Ewch draw i'r neuadd am sbec i weld y garreg a'r cerfluniau yn eu holl ogoniant.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau o'r garreg.

Ewch i wefan Ben Dearnley i weld mwy o'i gampweithiau

Hawlfraint © 2013.

Rhif Eulusen / Charity No. : 523863