Neuadd Goffa Caerwedros

Mantell Siôn Cwilt

  
  
ngcaerwedros Mark Williams AS will be holding a surgery at the hall on April 15th. To make an appointment, contact 01970 627721. @mark4ceredigion
ngcaerwedros Bydd Mark Williams AS yn cynnal cymhorthfa yn y neuadd ar Ebrill 15fed. I wneud apwyntiad, cysylltwch ar 01970 627721 @mark4ceredigion
ngcaerwedros DIGWYDDIAD GARDDIO Croeso i bawb, os chi'n nabod ych cennin wrth eich cennin pedr, neu beido http://t.co/YP8GW0KSnz
ngcaerwedros 23.5.14 7-9pm Ambell stondin ar ol - cysylltwch am le Some stalls left - get in touch to book yours http://t.co/Vio6pB2EeA

Next Event

JavaScript either reported a fatal error or is not running.

POSTER CAPOEIRA

Llun Poster Clwb Garddio

Cadwn Heini Caerwedros

poster adran newydd 1

Subcategories

Next Events

APR
18

18 04 2014 10:30 am - 12:30 pm
TAI CHI

APR
18

18 04 2014 2:00 pm - 3:00 pm
GWASANAETH Y PASG / EASTER SERVICE

APR
21

21 04 2014 7:00 pm - 10:00 pm
CFFI Caerwedros YFC

APR
22

22 04 2014 7:00 pm - 8:00 pm
Zumba

APR
23

23 04 2014 10:00 am - 12:00 pm
Dosbarth Cymraeg / Welsh Class

APR
23

23 04 2014 7:30 pm - 9:00 pm
Ioga / Yoga

APR
25

25 04 2014 10:30 am - 12:30 pm
TAI CHI

APR
25

25 04 2014 7:00 pm - 9:00 pm
NOSON BOWLS A THENNIS BWRDD / BOWLS AND TABLE TENNIS NIGHT

APR
29

29 04 2014 7:00 pm - 8:00 pm
Zumba

APR
30

30 04 2014 10:00 am - 12:00 pm
Dosbarth Cymraeg / Welsh Class

Hawlfraint © 2013.